Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
09 Jan 2018 09:34
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.76.BR: Skattepligt - fraflytning
Journal-nr. for byretten
BS 39B-8173/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
08 Nov 2018 09:34
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.42.ØLR: Skattepligt – fraflytning – sommerhus - ingen erhvervsmæssige interesser i Frankrig
Journal-nr. for landsretten
B-199-18
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen