SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2016.632.LSR: Spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar.
Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
03 jul 2018 09:28
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.454.BR: Ikke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar
Journal-nr. for byretten
BS 2729/2017

Vestre Landsret
Landsretsdato
05 feb 2020 15:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2020.73.ØLR: Ikke ekstraordinær genoptagelse af en fonds afgiftstilsvar
Journal-nr. for landsretten
BS-24515/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen