Placering af byretten
Retten i Helsingør
Byretsdato
18 jun 2018 13:15
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.400.BR: Fri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopæl
Journal-nr. for byretten
BS 1050/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
18 jun 2018 12:29
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Journal-nr. for landsretten
BS-23192/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen