SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2017.55.LSR: Spørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.
Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
16 Apr 2018 13:08
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.308.BR: Ekstraordinær genoptagelse – særlige omstændigheder
Journal-nr. for byretten
BS F-2361/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
17 Jan 2019 13:08
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.132.ØLR: Ejendomsværdiskat ekstraordinær genoptagelse særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
BS 19678/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen