SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2016.452.LSR: Spørgsmål om, hvorvidt en klagesag var berørt af en praksisændring og dermed berettigede klager til ekstraordinært at få sin sag genoptaget.
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
16 mar 2018 12:55
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.261.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning - exemptionmetoden
Journal-nr. for landsretten
B-533-17

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2019.192.HR: Ekstraordinær genoptagelse – anden medlemsstats beskatningsordning – exemptionmetoden
Journal-nr. for højesteret
BS-14283/2018
Højesteretsdato
21 mar 2019 12:50
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen