Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
06 apr 2018 12:46
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2018.345.BR: Fuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed – skatteyders forklaring tilsidesat
SKM-nr. 2 for byretten
SKM2018.290.BR: Fuld skattepligt – ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 42B-6267/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
02 apr 2019 12:46
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.249.ØLR: Fuld skattepligt – indsætning på konto – genoptagelse – grov uagtsomhed
Journal-nr. for landsretten
BS 12602/2018 og BS 17293/2018
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen