Byretsdato
22 Aug 2017 12:18
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.530.BR: Indbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler
Journal-nr. for byretten
BS 1-1014/2016

Vestre Landsret
Landsretsdato
04 Jul 2019 12:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2019.388.VLR: Money transfer – kontoindsætninger – låneaftale – grov uagtsomhed – varslingsfrist
Journal-nr. for landsretten
B-1267-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen