Byretsdato
06 Apr 2017 10:59
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2017.336.BR: Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt
Journal-nr. for byretten
BS 6-698/2016
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen