Byretsdato
06 Apr 2017 10:56
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2017.337.BR: Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt
Journal-nr. for byretten
BS 6-699/2016
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen