Byretsdato
30 Jan 2017 09:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.182.BR: Beskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto
Journal-nr. for byretten
BS 10D-627/2016

Østre Landsret
Landsretsdato
15 Aug 2017 09:49
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.518.ØLR: Beskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån
Journal-nr. for landsretten
B-283-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen