SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.790.LSR: Spørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.
Byretsdato
24 Jan 2017 09:19
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.217.BR: Affaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg
Journal-nr. for byretten
BS C5-209/2016

Vestre Landsret
Landsretsdato
26 Oct 2017 09:19
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.5.VLR: Affaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gas
Journal-nr. for landsretten
B-0293-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen