Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
25 Jan 2018 13:00
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.335.ØLR: Omgørelse – renteskat – begrænset skattepligtig – præjudiciel forelæggelse
Journal-nr. for landsretten
B-1695-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2018.624.HR: Afslag på tilladelse til omgørelse
Journal-nr. for højesteret
BS-7029/2018
Højesteretsdato
06 Nov 2018 13:00
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen