SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.648.LSR: Spørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet
Byretsdato
22 Aug 2016 12:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.604.BR: Creditlempelse - virksomhedsskatteordningen - samlet negativ virksomhedsindkomst
Journal-nr. for byretten
BS 150-1894/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
21 Mar 2018 12:49
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.241.ØLR: Creditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomst
Journal-nr. for landsretten
B-3026-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2019.484.HR: Creditlempelse - Virksomhedsskatteordningen - Samlet negativ virksomhedsindkomst
Journal-nr. for højesteret
BS-47779/2018
Højesteretsdato
13 Sep 2019 09:29
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen