Byretsdato
02 Dec 2016 12:42
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.154.BR: Told - kontanter - låneforhold
Journal-nr. for byretten
BS G-2403/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
08 Dec 2017 12:42
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.14.ØLR: Kontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegning
Journal-nr. for landsretten
B-3084-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen