Byretsdato
06 okt 2016 12:30
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.38.BR: Fradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål
Journal-nr. for byretten
BS 151-1851/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
06 okt 2016 12:46
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.417.ØLR: Fradrag for tab - kursgevinstloven
Journal-nr. for landsretten
B-2459-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen