Byretsdato
22 Jun 2016 10:49
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2016.501.BR: Afvist - anke - fristoverskridelse
Journal-nr. for byretten
BS 90-832/2015
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen