Byretsdato
25 May 2016 10:11
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.120.BR: Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug
Journal-nr. for byretten
BS 2-819/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
24 May 2017 10:11
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.407.ØLR: Skønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug
Journal-nr. for landsretten
B-1562-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen