Byretsdato
10 okt 2016 09:27
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.40.BR: Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde
Journal-nr. for byretten
BS 46D-3784/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
21 jun 2017 09:27
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.461.ØLR: Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde
Journal-nr. for landsretten
B-2505-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen