SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2015.286.LSR: Skattepligt ved fraflytning til udlandet
Byretsdato
14 okt 2016 09:18
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.44.BR: Skattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 150-574/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
26 apr 2018 09:18
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.407.VLR: Skattepligt til Danmark – opgivelse af bopæl – 3 års-reglen – ekstraordinær genoptagelse – nye spørgsmål
Journal-nr. for landsretten
BS 405/2016
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen