Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
10 aug 2016 12:49
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.34.BR: Interesseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering
Journal-nr. for byretten
BS J-766/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
16 okt 2017 12:49
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.714.ØLR: Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering
Journal-nr. for landsretten
B-2113-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2019.74.HR: Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurdering
Journal-nr. for højesteret
BS-13444/2018
Højesteretsdato
04 jan 2019 12:49
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen