Byretsdato
04 mar 2016 12:43
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.179.BR: Ejendomsavance - parcelhusregel - skovdrift
Journal-nr. for byretten
BS 49-449-2015

Østre Landsret
Landsretsdato
09 feb 2017 12:43
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.215.ØLR: Ejendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne
Journal-nr. for landsretten
B-0584-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen