Byretsdato
28 okt 2016 12:35
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.93.BR: Hævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter
Journal-nr. for byretten
BS Y-660/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
22 dec 2017 12:35
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen