Byretsdato
09 Feb 2016 11:00
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.252.BR: Køb af ejendom - skattepligtig gave - grov uagtsomhed
Journal-nr. for byretten
BS 43C-87/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
16 Feb 2017 11:00
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.344.ØLR: Fast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed
Journal-nr. for landsretten
B-440-16 og B-441-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen