Byretsdato
09 feb 2016 10:03
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.266.BR: Money Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 43C-86/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
16 feb 2017 10:03
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.344.ØLR: Fast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed
Journal-nr. for landsretten
B-440-16 og B-441-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen