Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
08 Jan 2016 09:04
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.212.BR: Skattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus
Journal-nr. for byretten
BS 153-2054/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
25 Apr 2017 09:04
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.357.ØLR: Fuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for landsretten
B-140-16

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2018.520.HR: Ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – betydningen af advokatrådgivningen
Journal-nr. for højesteret
254/2017
Højesteretsdato
26 Sep 2018 08:53
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen