Byretsdato
27 jan 2017 08:57
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.234.BR: Skattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 154-331/2015

Østre Landsret
Landsretsdato
27 feb 2018 08:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.182.ØLR: Skattepligt – fraflytning – ekstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – lempelse
Journal-nr. for landsretten
B-438-17
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen