Byretsdato
20 okt 2016 08:47
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2017.103.BR: Fuld skattepligt til Danmark - fraflytning
Journal-nr. for byretten
BS 7-346/2015 og BS 7-348/2015

Vestre Landsret
Landsretsdato
16 jan 2018 08:47
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2018.66.VLR: Fuld skattepligt til Danmark - fraflytning - sommerhus - erhvervsmæssige interesser i Danmark
Journal-nr. for landsretten
B-1622-16 og B-1623-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen