Byretsdato
29 Mar 2016 12:39
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.395.BR: Kursgevinst - opgørelsesmetode - K/S - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 10H-3561/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
17 Jan 2017 12:39
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen