Placering af byretten
Retten i Viborg
Byretsdato
03 jun 2015 10:59
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.542.BR: Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger
Journal-nr. for byretten
BS 1-1194/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
05 jan 2017 10:59
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.170.VLR: Maskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger
Journal-nr. for landsretten
B-1035-15 og B-1036-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen