Placering af byretten
Retten i Lyngby
Byretsdato
07 Jul 2015 11:17
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.596.BR: Moms - uregistreret virksomhed - indbetalinger på sagsøgers konto - skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for byretten
BS 154-1802/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
03 Jun 2016 11:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.434.ØLR: Indsættelser på bankkonti-uregistreret momspligtig virksomhed
Journal-nr. for landsretten
B 1772-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen