Byretsdato
05 apr 2016 10:17
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.400.BR: Beskatning - Fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående
Journal-nr. for byretten
BS 1728/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
20 apr 2017 10:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.332.VLR: Beskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 A
Journal-nr. for landsretten
B-0643-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen