Byretsdato
24 Feb 2016 09:17
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.126.BR: Maskeret udlodning - omgørelse
Journal-nr. for byretten
BS Y-1504/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
22 Mar 2017 09:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.294.ØLR: Maskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse
Journal-nr. for landsretten
B-778-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen