Byretsdato
26 maj 2015 13:05
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.486.BR: Fuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler
Journal-nr. for byretten
BS 12-992/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
21 jun 2016 13:05
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.588.VLR: Fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelsesreglerne - begrundelsesmangler
Journal-nr. for landsretten
B-1060-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen