Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
15 okt 2015 12:45
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.786.BR: Moms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Journal-nr. for byretten
BS H-815/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
07 nov 2016 12:45
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.117.ØLR: Fradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Journal-nr. for landsretten
B-2434-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen