Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
25 Nov 2014 10:59
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.107.BR: Moms - udlejning af fast ejendom - fradrag - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 8-334/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
11 Dec 2015 10:59
Landsretsstatus
Sagen er hævet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen