Placering af byretten
Retten i Roskilde
Byretsdato
30 Dec 2015 09:17
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2016.90.BR: Skønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto
Journal-nr. for byretten
BS 18A-383/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
30 Nov 2016 09:17
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.139.ØLR: Skønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto
Journal-nr. for landsretten
B-61-16
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen