Placering af byretten
Retten i Glostrup
Byretsdato
10 feb 2015 08:56
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.345.BR: Fri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregel
Journal-nr. for byretten
BS 10G-707/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
18 mar 2016 08:56
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.232.ØLR: Fri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregler
Journal-nr. for landsretten
B-325-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen