Placering af byretten
Retten i Randers
Byretsdato
13 Feb 2015 08:31
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.427.BR: Ekstraordinær genoptagelse – moms og skat – særlige omstændigheder – administratorsvigt - reaktionsfrist
Journal-nr. for byretten
BS 4-278/2014

Vestre Landsret
Landsretsdato
22 Jun 2016 08:31
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.585.VLR: Rettidig klage - ordinær genoptagelse - ekstra ordinær genoptagelse - reaktionsfrist
Journal-nr. for landsretten
B-0454-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen