Indhold

Afsnittet handler om skattelempelse efter aktiesparekontoloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lempelse efter en DBO

Regel

Skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland og opkrævet af indkomst fra kilder dér, kan fradrages i skatten efter ASKL § 14. Fradraget kan dog højst udgøre 17 pct. af indkomsten fra den pågældende stat, Færøerne eller Grønland, som medregnes til beskatningsgrundlaget efter § 13, jf. dog nedenfor. Se ASKL § 18.

Lempelse efter en DBO

Er der indgået en DBO med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, skal der ikke gives fradrag for et større skattebeløb end det, som denne stat, Færøerne eller Grønland efter DBO'en har et ubetinget krav på at oppebære.

Er fradraget for udenlandsk skat større end skatten efter ASKL § 14, kan den del af den fradragsberettigede udenlandske skat, som ikke kan fradrages i årets skat, fremføres som negativ skat efter ASKL § 15, stk. 2.

Se også 

Se også