Placering af byretten
Retten i Herning
Byretsdato
06 Jan 2015 12:14
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2015.301.BR: Genoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighed
Journal-nr. for byretten
BS 7-14/2014
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen