Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
05 Jan 2015 11:57
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.215.BR: Skønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation
Journal-nr. for byretten
BS Z-61/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
24 May 2016 11:57
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.335.ØLR: Privat forbrug - mellemregning - skønsmæssig ansættelse
Journal-nr. for landsretten
B-109-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen