Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
09 dec 2014 11:46
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2015.111.BR: Fri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring
Journal-nr. for byretten
BS 6-92/2014
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen