Placering af byretten
Retten i Odense
Byretsdato
19 nov 2014 11:33
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.108.BR: Proces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage
Journal-nr. for byretten
BS 5-2/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
30 nov 2016 11:33
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.141.ØLR: Forvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko
Journal-nr. for landsretten
B-3392-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen