Placering af byretten
Retten i Horsens
Byretsdato
27 feb 2015 11:26
Byretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for byretten
SKM2015.350.BR: Moms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel
Journal-nr. for byretten
BS 150-1450-2013
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen