Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
13 Mar 2015 11:05
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.425.BR: Skattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist
Journal-nr. for byretten
BS 36A-27/2014 og BS 36A-3358/2014

Østre Landsret
Landsretsdato
24 May 2016 11:05
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.425.ØLR: Indsætninger bankkonto - selskab - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist
Journal-nr. for landsretten
B-742-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen