SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2013.769.LSR: Fradrag for tab på valutaterminskontrakter
Byretsstatus
Henvist til ØLR

Østre Landsret
Landsretsdato
26 jun 2015 10:43
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.494.ØLR: Valutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - praksisændring
Journal-nr. for landsretten
B-1833-14

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2016.587.HR: Valutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - kildeartsbegrænset
Journal-nr. for højesteret
158/2015
Højesteretsdato
21 jun 2016 10:43
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen