Placering af byretten
Retten i Aalborg
Byretsdato
12 dec 2014 09:01
Byretsstatus
Anket til VLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.349.BR: Skønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner
Journal-nr. for byretten
BS 17-2021/2013

Vestre Landsret
Landsretsdato
13 nov 2015 09:01
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.737.VLR: Skønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner
Journal-nr. for landsretten
B-2554-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen