Placering af byretten
Retten på Frederiksberg
Byretsdato
12 jan 2015 08:35
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.174.BR: Moms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS H-1946/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
07 apr 2016 08:35
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2016.324.ØLR: Salg af telekort - eget navn - momspligt - afregningsbilag
Journal-nr. for landsretten
B-187-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen