Placering af byretten
Københavns Byret
Byretsdato
08 Apr 2014 08:23
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2014.526.BR: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer
Journal-nr. for byretten
BS 37A-4030/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
22 Sep 2015 08:23
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2015.633.ØLR: Ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer
Journal-nr. for landsretten
B-1341-14
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen