Byretsdato
15 Jan 2015 10:32
Byretsstatus
Anket til ØLR
SKM-nr. for byretten
SKM2015.257.BR: Godtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse
Journal-nr. for byretten
BS 10-1418/2013

Østre Landsret
Landsretsdato
15 Dec 2016 10:32
Landsretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2017.155.ØLR: Godtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag
Journal-nr. for landsretten
B-236-15
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen